.:: نشانه های بیماری های روانی کدامند ؟ ::.

1 - اختلال در کارکردهای بدنی :

الف ) اختلال در خواب : دیـر به خواب رفتن ، بی خوابی ، کابوس های شبانه ، حرف زدن و یا راه رفتن در خواب

ب ) اشتها و مصرف غذا : کم اشتهایی ، بی اشتهایی ، کاهش وزن ، پرخوری بیمار گونه

ج ) میل فعالیت جنسی : کاهش میل جنسی ، نـاتوانی جنسی ، انـزال زودرس ، افـزایـش میل جنسی ، خودارضایی و انحرافات جنسی

 

2 - اختلال در کارکردهای روانی :

الف) رفتار: رفتارهای فرد باعث ناراحتی افراد خانواده و دیگران شده و یا آنها را در شرایط سختی قرار می دهد .

ب ) تکلم و تفکر : پرحرفی ، کم حرفی ، بی ربطی کلام و طرح صحبت های و اعتقادات نادرستی که مورد تایید دیگران نیست.

ج ) هیجانات (عواطف) : بـیـمار ممکن است در رابـطـه بـا شرایـط خاص بـه شکل غیـر طبیعـی یـا افراطی هیجانی شـود ، بـی موردی یا افراطی بخنـدد ، گریـه کنـد یا عصبانـی شـود . غمگینـی ، افسردگی ، سرخوشی ، ترس و اضطراب بدون دلیل و طولانی نیز دیده می شود .

د ) ادراک :بیمار ممکن است در فهم تحریکاتی که از حواس پنجگانه اش دریافت می شود ، دچار اختلال می شود و آنها را نادرست یا با سوءتعبیر دریافت کند . او می تواند چیزهایی را ببینـد که وجود ندارد و یا صداهایی را بشنود که از جایی نمی آیند (توهم) .

ه ) حافظه : بیمار ممکن است ،حافظه اش را از دست داده و وقایع مهم را فراموش کند . لازم به یادآوری است که شکایتی که مردم عادی و دانش آموزان به طور مکرر از فراموشی دارند ، معمولا اختلال حافظه نیست ، بلکه اشکال در تمرکز است که ناشی از فشارها و نگرنی های روزمـره یا اضطراب و افسردگی است .

و ) هـوش و قضـاوت : در بعضـی از بـیـماری های روانی ، هوش و تـوان تصمیم گیـری دچار اختلال می شود و مهارت های استدلالی فرد کاهش می یابد و در کارهای روزمـره دچار اشتباهات زیـاد می شود .

ز ) سطح هوشیاری : در بعضی از اختلالات روانی که بیشتر ناشی از ضایعات عضوی مغز است ، سطح هوشیاری بیمار کاهش می یـابـد . فـرد در شناخت اطرافیـان دچار اشکال شده و از نـظـر تشخیص افراد ، زمان و مکان اختلال پیدا می کند .


3 - اختلال در فعالیت و سایر کارکردها :

الف ) فعالیـت های فـردی :بـیـمار بـه نـیـازهای بدنی و بهداشـت فـردی خود توجهی نمی کنـد . گاهی دیـده می شود که در حالت شدید بیـمار پابـرهـنه راه می رود و یا بی جا لخت می شود .

ب ) فعالیت های اجتماعی : بیمار با خانواده، دوستان، هم کلاسی های و سایر اطرافیان رفتاری نادرست یا غریب پیدا می کند ، به دیگران توهین ، فحاشی ، اذیت و آزار و حمله می کند .

ج ) فعالیت های تحصیلی : اشکال در مطالعه، مشکل توجه و تمرکز،اشکال در یادگیری و یادآوری و امتحان ، افـت تحصیلی ، ناتوانـی در فعالیـت های گروهـی کلامی و ناسازگاری بـا همسالان و مربیان .

/ 0 نظر / 26 بازدید