.:: شوک آلرژیک ::.

شوک آلرژیک پاسخ شدیـد بدن بـه مواد آلرژی زا است که بـه نحوی وارد بـدن شده اند . امکان دارد علائم در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه پس از مواجهه با ماده ای که بدن به آن آلرژی دارد به وجود آیـد .

این واکنش می تواند به صـورت حالت سوزن شدن اطراف دهان ، عطسه ، سرفه و خس خس ، تـورم صورت ، اضطـراب ، حالت تهوع و استفـراغ ، اشک ریـزش ، تنفس مشکل ، تپش قلـب و در نهایت از دست دادن هوشیاری بـروز کنـد .

مهمتریـن اقدام ، پیشگیـری از برخورد با این مواد است . اگر سابقه آلرژی داریـد پس از تزریـق هر دارو 15 دقیقه در مطب دکتر بمانید .

دقت کنیـد که شوک های آلرژیک شدیـد در صورت عدم درمان میتوانند حتی منجر به مرگ شوند . بنابرایـن سعی کنید تا عوامل آلرژی زا را به طور کامل بشناسید .

/ 0 نظر / 28 بازدید