.:: افسردگی فصلی چیست ؟ ::.

در چند سال گذشته معلوم شده است،کسانی که تنها در فصل زمستان افسرده می شوند ، از نوع خاصی افسردگی رنج می برند که اختلال عاطفی فصلی نامیده شده است . زنان بیش از مردان به این اختلال دچار می شوند .

دکتر نورمـن روزنتال در سال 1980 از طریـق سازمان بهداشت جهانی تبییـن خاصی را ارائـه داده است. به این ترتیب که در خلال ساعات تاریک غده کماجی ( اپی فیز ) که دارای ساختار بسیـار کوچکی در پایـیـن مـغـز است ، هـورمـون های ملاتـونـیـن تـرشح می کنـنـد که با خواب آلودگی و سستی و بی حالی در ارتباط است . نـور مانع تـرشح ایـن هورمون می شود . در افـراد بـه هنجار تعادل شیمیایی بـدن به دلیل افزایـش ملاتونـیـن در زمستان دچار اختلال نمی شود ولی مبتلایان به افسردگی فصلی تحت تاثیر بیش از اندازه این هورمون قرار می گیرند .

اگر نـبـود نـور مـوجـب افـسردگی فصلی می شود ، درمـان ایـن افـراد به سادگی عبارت است از قـرارگرفتـن بیشتـر در معرض نور .

/ 0 نظر / 19 بازدید