.:: انحراف تیغه بینی ::.

دیـواره بینی توسط تیـغـه ای که قسمت جلویـی آن غضروفـی و قسمـت انتهایی آن استخوانی است ، به دو قسمت تقسیم می شود.هرگونه ناهنجاری یا کج شدگی این تیغه می تواند سبب بـروز علائم خاصی در فـرد شود . انسداد راه های هـوایـی ، تـرشح بیـنـی و درد از علائـم شایـع هستند . تو دماغی صحبـت کردن و خروپف هنگام خواب هم در گروهی از ایـن بـیـماران مشاهده می شود .

از مهمتـریـن عوامل ایـن انحراف ضربه بـه بینی است و در سال های اخیر به علت عوارض جراحی زیبایی بینی این عارضه به میـزان بیشتری مشاهده می شود . اگر علائم بـرای بیـمار قابـل تحمل باشد ، عموما اقدام خاصی انجام نمی شود ، اما در صورت بروز سینوزیت های مکرر و خونریزی از بینی ، جراحی انجام می شود و با برطرف کردن ایـن انحـراف عملکرد طبیعی بینی بـر می گردد .

/ 0 نظر / 27 بازدید