.:: آیا مصرف دارو های اعصاب و روان ، عادت به دارو ایجاد خواهد کرد ؟ ::.

در تـوضـیـح ایـن ابهام کافی است که بگوییم ، درمان بـعـضـی از بـیـماری های روانی به صـورت مشاوره است که کمک بـه بـیـمار جـهـت انـتـخاب راه اصـولی غـلـبـه بـر مـشکلات ، اصلاح دیـد ، شناخت فـرد نـسبـت بـه ریـشـه گـرفـتـاری های وی و بـعـضـی از انـواع روش هـای روان درمانی ( درمان های شناختی - رفتاری ) است و ممکن است در این موارد حتی دارویی هم نیاز نباشد .

در مواردی که جهت درمان نیاز به مصرف دارویی خاص باشد ، انتخاب دارو با توجه به علت بیماری جهـت تنظیـم وضعیـت شیمیایـی داخل بـدن است و پـس از درمان ، به وسیله پـزشک مربوطه به تدریج با ارزیابی مجدد ، دارو قطع می شود . اگر هم در موردی نادر جهت درمان بیـماری به صورت طولانی مدت نیاز بـه مصـرف دارو باشد ، به علت نقص و اشکال جدی بـدن بیمار و شناخت فعلی از علل بیماری است و به هیچ عنوان عادت به دارو اینجا صدق نیست .

امیدواریم که کنار گذاشتن ذهنیت های قدیمی و عدم تبعیض میان بیماری های روانی و جسمی سبب مراجعه به موقع جهت تشخیص و درمان بیماری ها شود .

/ 0 نظر / 22 بازدید