.:: پارکینسون ::.

پارکینسون یـک بـیـماری دستگـاه عصـبـی اسـت که در طی آن مهـارت های حرکتـی از دسـت می رود و لرزش و سفتی عضلانی پیشرونده به صورت تدریجی به وجود می آید .

علائم ایـن بیـماری به صـورت کاملا آرام پیشرفـت می کنـد که مهمتریـن آنها شامل لرزش است . سفتی بدن ، قامت خمیده ، از بین رفتـن حالت چهـره ، اختلال بلع ، تغییـرات صدا ، افسردگی و عصبی بودن از علائم بیـماری است . توانایی ذهنی تا مراحل پیشرفتـه بیـماری بـدون تغییـر باقی می ماند .

در حال حاضر این بیماری جزء بیماری های غیرقابل درمان محسوب می شود ، بنابرایـن درمان این بیماران تنـها حمایتی است و خانـواده نقش مهمی در بـهـبـود علائم ایـن بیماری دارنـد . اطمینـان بخشی بیماران برای جلوگیـری از افسـردگی ، استفاده مکـرر از حمام ، ماساژ بـدن و استفاده از لباس راحت و بدون دکمه یا کفش بدون بنـد و مواردی نظیـر این می توانـد موثـر باشد .

/ 0 نظر / 25 بازدید