.:: تب مالت ::.

تب مالت یک بیماری عفونی باکتـریـال است که به وسیله حیوانات به انسان منتقل می شود و اعضای خون ساز بدن مانند مغـز استخوان ، کبد و طحال را درگیـر می کند . این بیـماری از انسان به انسان مسری نیست .

علائم شایع ایـن بـیـماری شامل تـب و لرز ، تعریق ، خستگی قابل تـوجـه ، بـزرگ شدن گره های لنفاوی ، کمـردرد ، یـبوست ، کاهـش وزن ، افسردگـی و نـاتـوانـی جنسـی است . عامل اصلی انتقال بیماری، شیر یا سایر محصولات لبنی آلوده است و بهتریـن راه جلوگیری از بیماری پیشگیری از مصرف این مواد به صورت غیربهداشتی است .

کاهش اسید معده می تواند باعث افزایش شانس انتقال عفونت شود،بنابراین افرادی که سابقه جراحی معده دارنـد یا داروهای آنتی اسید مصرف می کنند ، مستعدتـر هستند . در مسافرت به مناطق آْوده هم باید دقت شود که از لبنیات غیرپاستوریزه استفاده نشود .

بیماری با درمان آنتی بیوتیکی بهبـود می یابد ولی در صـورت عدم درمان می تواند عوارض وخیمی به دنبال داشته باشد .

/ 0 نظر / 23 بازدید