.:: آیا خوشحالی هم نوعی بیماری است ؟ ::.

اگر کسی افسـرده باشد حتما درصدد رفع آن بـر می آیـد . اما در مورد شادی ، حتی اگر بیش از حد یا بدون توجیـه عقلی یا بی تناسب با موقعیت باشد ، چنان نیست . در واقـع نوعی بیـماری وجـود دارد که زمـیـنـه اصلی آن را خلق بالا و سرخوشی بـیـش از حـد و تـوجـیـه نـاپـذیـر تشکیـل می دهـد. علاوه بر آن فشار صحبت ، افزایش تحرک ، کاهش نیاز به خواب و غذت ، افزایش میل جنسی ، سهل انگاشتن همه امـور ، سرمایـه گذاری های مالی غیـر منطقـی ، ولخرجی ، بـزرگ پنـداشتـن خود و گاهی حالت تحـریـک پـذیـری و عصبانـیـت و پرخاشگری در ایـن بـیـماران ملاحظه می شود .

مجموعه این نشانه ها ، مشخص کننـده بیماری خاصی به نام « مانیا » است . ایـن بیماری جنبه دوره ای دارد . جنبـه ارثی در این اختلالات وجود دارد و در صورتـی که مـوردی از آن در یـک خانواده دیده شد ، بهتـر است از ازدواج های همخون پـرهیـز شود . در این مورد درمان با داروهای متعادل کننده خلق فراهم می شود .

/ 1 نظر / 25 بازدید