.:: آلزایمر ::.

آلزایمر یک بیماری مغزی است که مشخصه آن کاهش تدریجی توانایی مغزی است. عموما این بیـماری در سنیـن 65 تا 70 سالگی مشاهده می شود و علائم آن تدریجی هستـنـد . در مراحل اولـیـه بیـمار وقایع اتفاق افتـاده اخیـر را فرامـوش می کنـد و وظایفی که تاکنـون به عهده داشتـه مانند امور مالی یا مخارج خانه را به دشواری انجام می دهد .

به مرور زمان فـرد دچار فراموشی ، اهمیت ندادن بـه بهداشت شخصی یا ظاهر خود ، فراموشی آدرس منزل ، گم شدن در خیابان ، اضطراب و بی خوابی می شود . در مراحل پیشرفتـه فرد کل حافظه خود را از دست می دهد و نیازمند مراقب کامل است .

این بیماری در اثـر از دست رفتن سلول های مغـزی به صورت غیرقابل برگشت به وجود می آیـد . پـزشکان به سابقـه خانوادگی در ایجاد ایـن بـیـماری اعتقاد بسیاری دارنـد . مهم تـریـن اقدام در بـرخورد با ایـن بیماران ، حمایت از آنها و اطمینان دهی و حفظ آرامش بیمار است.

/ 0 نظر / 19 بازدید