.:: علل بیماری های روانی کدامند ؟ ::.

بیماری های روانی به دلایل مختلفی ایجاد می شوند که عبارتند از :

1 - تغییرات مغـزی : هر نوع تغییری که در ساختار یا کارکرد مغـز ایجاد می شود ، می تواند باعث بیماری شود . عفونت ، ضربه ، نرسیدن خون ، تومور مغزی ، مصرف حشیش و الکل ، کمبود مواد غذایی ، صـرع درمان نشده و بیـماری های پیشرونـده مـغـزی در ضایعـات ساختمانی مـغـز نقـش اساسی دارند .

2 - عوامل ارثی : استعداد ابتلا به بیماری روانی از والدین به کودکان منتقل می شود ، اما بروز و ظهور ابتلا و بیماری با عوامل زیادی ارتباط دارد که ممکن است فرد مستعد مبتلا به بیماری بشود یا نشود . به بیان دیگر استعداد زمینه ابتلا به بیماری منتقل می شود نه بیماری

3 - تجارب دوران کودکی : برای رشد سالم یک فرد، محبت و عشق متعادل ، راهنمایی مناسب ، تشویق و نظم و انضباط از ضروریات دوران کودکی است.اگر کودک در برابر تجارب ناخوشایند بسیار قرار گیرد ، امکان ابتلا به بیماری روانی در آینده اش زیاد است .

  4 - فضای خانوادگی : نزاع خانوادگی، سوتفاهم مستمر بین اغضای خانواده، عدم وجود صمیمیت و صداقت ، باعث ایجاد اثرات نامساعد بر افراد و به خصوص کودک می شود .

5 - عوامل اجتماعی : فقـر ، بیکاری ، بی عدالتی ، نا امنـی، نبـود ارزش های انسانی ، اعتقادی مذهبی

6 - عوامل شناختی : امروزه روان شناسان نقـش عمده ای را بـرای ایـن عوامل در ایجاد بـیـماری های روانی قائل هستند . آنان معتـقـدنـد ، وقتی در فـکـر ، بـاور و شناخت های افـراد ، انحراف و خطای پایدار و مداومی ایجاد شود ، او به تدریج دچار بیماری روانی می شود .

/ 3 نظر / 9 بازدید

قفقفق

جعفری

ممنونم. استفاده کردم!