.:: یک کم خونی به شکل داس ::.

کم خونی سلول داسی شکل یـک اختلال خونی ارثی است که باعث کم خونی ، حملات درد شدید، کاهش مقاومت بدن نسبت به عفونت و وضعیت نامطلوب سلامتی به طور مزمن میشود . این اختلال که مغـز استخوان ، غدد لنفـاوی ، طحال ، کبـد و تیموس را درگیـر می سازد ، معمولا حوالی 6 ماهگی بارز شده و در تمام طول زنگی تداوم می یابد .

علائم ایـن بیماری بـه صـورت کوتاهی نفس ، تنـدی ضربـان قلب ، خستگی و یرقـان است که بـه دلیل کم خونی بیمار رخ می دهد ، اما علائم این بیماری به همین جا خلاصه نمی شود . بیماران همچـنـیـن از حملات درد مفاصل ، قـفسـه سینـه ، شکم و پشـت و عـفـونـت های مکـرر بـه ویـژه ذات الریه هم رنج فراوان می برند. اگر بخواهیم این بیماری را علت یابی کنیم ، این طور باید بگوییم که این بیماری یک اختلال ارثی است .

گلبول های قرمز این بیماران ، حاوی یک نوع غیر طبیعی هموگلوبین به نام هموگلوبین S هستند . افـراد دارای ایـن نـوع همـوگلوبـیـن ممکن است این خصوصیت را بـه طور ژنتیکی بـه فرزندان منتقل کنند . گلبول های قرمز حاوی این همـوگلوبـیـن از شکل طبیعی گرد به صورت داسی شکل تغییر می یابند که در مویرگ ها گیر کرده و باعث انسداد می شوند .

بهتـریـن کار در خصوص ایـن بیـماری پیشگیـری از بـروز ایـن بیـماری است . اگر شما دارای سابقـه خانوادگـی کم خونی سلول داسی شکل هستیـد ، از پـزشک خود بخواهـیـد شما را از ایـن بابـت ارزیابی کند . در صورت ابتلا به این بیماری قبل از تشکیل خانواده اقدام به مشاوره ژنتیک کنید .

/ 0 نظر / 29 بازدید