.:: تصلب شرایین « از جوانی باید به فکر آن بود » ::.

تـصلـب شرائـیـن یکـی از علل بـسیـار مهم سکتـه های مـغـزی و قـلـب اسـت و زمـانـی شکل می گیـرد که رسوباتـی بـه نام پلاک در دیـواره عروق بـه وجود آینـد . این عارضـه تا زمان یائسگی خانم ها چندان شایع نیست و بیشتر در آقایان مشاهده می شود ولی پس از یائسگی در هر دو جنس برابر می شود .

این رسوبات حاوی بافت چربی هستند و یک نوع آن به نام LDL یا « کلسترول بد » عامل اصلی آن است . تحقیقات نشان می دهد ایـن رسوبات در دوران جوانی شروع بـه تجمع می کننـد و در دوران میانسالی عوارض خود را نشان می دهنـد . بنابـرایـن بایـد در دوران جوانی به نوع تـغذیـه و ورزش اهمیت بسیار داد .

فـشـار خون بالا ، چاقـی ، سیگارکشیـدن ، چربـی خون بالا و سابـقـه خانوادگی از جمله عـوامـل تشدید کننده تصلب شرایین هستند.

/ 0 نظر / 15 بازدید