.:: انسداد مجرای گوش توسط موم ::.

گاهی اوقات به علت تولید زیاد موم گوش ، مجرای گوش خارجی مسدود می شود . ایـن مـوم خاصیـت محافظت کنندگی در بـرابـر عوامـل خارجی را بـه عهـده دارد و مـیـزان تـولیـد آن در افـراد مختلف متفاوت است . در صـورت ایجاد انسداد فـرد دچار کاهش شنوایی ، گوش درد ، احساس وزوز گوش می شود .

مهمتریـن عواملی که سبب ایـن حالت می شود ، قـرار گرفتـن در معـرض گرد و غبار ، ورود آب به داخل گوش و تـورم موم و استفاده از گـوش پـاکـن است که باعـث تجمع موم در داخل گوش و به دنبال آن انسداد مجرای گوش می شود .

در صـورت باقی مانـدن ایـن انسداد ممکن است گوش دچار عفونـت شده و به پـرده گوش آسیب وارد شود . در این شرایط بهتر است با مراجعه به پـزشک ترشحات را تخلیه کرده و می توانـیـد با ریختن ماهانه 1 تا 2 قطره گلیسیریـن از انسداد مجدد گوش جلوگیـری کنیـد .

/ 0 نظر / 21 بازدید