.:: پسوریازیس ::.

پسوریازیس یـک اختـلال پوستـی است که در طی آن فـرد بـیـمار دچـار دوره های مـکـرر عـود و فروکش پوستـه ریـزی می شود . این عارضه می توانـد در سراسر عمر ادامه یابد . در این بیماری پوسته های سفید و نقره ای رنگ با حاشیه برجسته و قرمـز در سطح بدن به وجود می آید . این پـوستـه ها تـرک خورده و ایجاد درد می کنند . خارش و درد مفاصل هم در پاره ای اوقات از علائم بیماری است .

هنـوز علت مشخصی بـرای ایـن بیماری وجود ندارد ولی سابـقـه ایـن بیـماری در اعضای خانواده و یـا سابقه های بیماری های روماتولوژی مهم است . عفونت و استرس هم از جمله عوامل موثر در ایجاد این بیماری است . نکته مهم افزایش بیماری در آب و هوای سرد است . بیمار باید از آسیـب پـوست یـا خشک شدن آن جلوگیـری کنـد . بهداشت را رعایـت کنـیـد و پـوست را در حد کافی در معرض نور آفتاب قرار دهید . این بیماری با درمان دارویی قابل کنترل است .

/ 0 نظر / 23 بازدید