.:: تب خال ::.

تب خال بـه پیـدایـش تاول های بـسیـار کوچک و دردنـاک که معمولا در اطراف دهان و گاهی در ناحیه تناسلی بوجود می آیند ، گفته می شود . این تاول ها منشا ویروسی دارند و ممکن است گاهی با زردزخم اشتباه شوند .

نکته مهم در تب خال حالت نهفته ویـروس در بـدن است . این ویروس توسط تماس فرد به فرد یا تماس با ترشحات بـزاقی ، چشمی و ادراری انتقال پیدا می کنـد . عواملی که می تواننـد سبـب بروز مجدد این ویروس شوند ، متعدد هستند از جمله ، استرس های فیزیکی یا عاطفی ، بیماری و کاهش مقاومت بدن ، قـرارگـیـری در معـرض نـور آفـتاب ، دوره خوـنریـزی ماهیانه و بازماندن زیاد دهان در هنگام مراجعه به دندانپزشکی همگی می توانند این ویروس را فعال کنند .

در 24 ساعت اول پس از ظاهر شدن این ضایعات می توانیـد با قرار دادن یخ تا حدی آن را بـهبـود ببخشید . اگر در این بیماری چشم های شما درگیر شد ، از خاراندن آن جلوگیری کنید .

/ 0 نظر / 24 بازدید